Inbetalning till pensionsförsäkring

Fr.o.m. 2015 ändras avdragsreglerna för pensionsförsäkring. Du som bara har ”vanlig” lön har kunnat dra av 12.000:- varje år i din deklaration. Fr.o.m. 2015 sänks detta belopp till 1.800:-, och fr.o.m. 2016 försvinner det helt. Det betyder att du bör kontakta din bank eller ditt försäkringsbolag och höra med dem vilka andra alternativ som finns. Förmodligen kommer de att råda dig att öppna ett investeringssparkonto, vilket är det som är tänkt att ersätta premier till pensionsförsäkring.

För dig som har enskild firma gäller samma regler som tidigare: Du får dra av ett belopp som motsvarar högst 35% av överskottet i din firma.
Du som bedriver din verksamhet i ett AB, drabbas heller inte av någon förändring. Ditt aktiebolag kan, som tidigare, sätta av ett belopp
som motsvarar 35% av den lön som du har tagit ut.