Skatter för olika år – förvirrande just nu

Nu är den tid på året då det kan vara svårt att veta vilka skatter man ska betala till skatteverket. Här är ett försök att reda ut det:

1. Om man har restskatt från 2012, alltså den deklaration som man gjorde våren 2013, så ska den vara inbetald senast 12 mars i år.
2. För det år som just har passerat, 2013, bör man ha lagt undan skatt för den vinst som blir. Antingen har man betalt in prel-skatt till
skatteverket, annars har man ett eget ”skattekonto” där man har satt undan den beräknade skatten på vinsten.
3. Prel-skatt för 2014. Nu har skatteverket börjat att skicka ut besked med den prel-skatt som man ska betala in för 2014 års beräknade vinst.
Denna skatt grundar sig på resultatet från den senaste deklarationen, alltså inkomståret 2012, och är bara en preliminärt beräknad skatt som
ska betalas in den 12:e varje månad. Men denna skatt kan man ändra om man tycker att det är helt fel. Kontakta oss så hjälper vi er med det.

Sammanfattning:
2012 års restskatt. Konstaterat bleopp
2013 års skatt på den beräknade vinsten för 2013. Defintivt belopp får ni veta när vi har gjoirt deklarationen i vår.
2014 års prel-skatt  – preliminärt belopp som skatteverket har räknat fram utifrån 2012 års resultat.