Läs om vilka avdrag som är OK att ta upp i ditt företag

VÅR POLICY FÖR AVDRAG

Om du undrar vilka avdrag som är OK att ta upp i ditt företag kan du få lite hjälp av nedanstående förteckning. Om syfte saknas på kvitton/ faktura enligt nedan kommer dessa kostnader att kryssas och ej tas upp i bokföringen:

Vi tar ej emot fakturor på mailen. Måste skrivas ut och postas/ lämnas till oss.

Vi godtar inga följesedlar, offerter, specifikationer. Enbart faktura med totalbelopp godtas.

Vi godtar inga kontokortslippar. Kvitto med specifikation måste ingå där det klart och tydligt framgår vad man har köpt.

Skatteverket godtar inga ”blandkvitton” där både privata inköp blandas med inköp till företaget. Ta alltid ett separat kvitto vid företagsinköp.

Vi godtar enbart originalkvitton, ej kopior. Enbart vid garantiköp (ex dator) godtar vi en kopia, det måste då klart och tydligt framgå på kvittot att du har originalet förvarat hemma.

Vi tar ej med gamla kvitton/ fakturor från föregående år. Det är alltid fakturadatumet på kundfakturor/ leverantörsfakturor som styr, EJ betaldatum.

Alla resekvitton (flyg, tåg, taxi, Arlanda Express, hyrbil m.m.) måste ha en tydlig förklaring, vart man åkt och i vilket syfte. Detsamma gäller hotell. Vi drar enbart av kostnad för personen som har bolaget, ej för medföljande om ej särskilt skäl anges.

Resor där både jobb/ fritid ingår är 50% av kostnaden avdragsgill om tydlig förklaring står på kvittot.

Vid restaurangrepresentation/ inköp av mat  måste det klart och tydligt framgå syfte samt ditt namn och namn på den person/ personerna du bjuder. Avdragsgillt 90 kr per person + moms 11 kr vid representation enbart mat. 90 kr per person + moms 14 kr vid representation mat + dryck. Om enbart dryck gäller 60 kr per person + moms 15 kr. Det får inte vara samma person alltför ofta – då kallas det ”kompiskäk”. Det funkar inte heller att bjuda sin sambo eller make. Ett aktiebolag med 2 makar som delägare kan inte heller gå ut och äta ”affärslunch”.

Vid gåvorepresentation är det avdragsgilla beloppet 180 kr + moms 45 kr avdragsgillt. Namn och syfte måste tydligt framgå på kvittot.

Vid all form av representation (bio, konsert, teater etc) måste det klart och tydligt framgå syfte samt namn på den du bjuder.

Bensinkvitton godtas ej, milersättning skall istället tas ut. Bensinkvitton godtas enbart i samband med hyrbil och då med förklaringen vart man åkt och i vilket syfte.

Vid hyrbil är endast halva momsen avdragsgill.

SL- kort/ biljett är avdragsgillt.

För att kunna ta med kostnader för instudering (tidningar, dvd, bio, böcker) måste det ha med verksamheten att göra och tydligt framgå på kvittot.

Dagstidningar som exempelvis DN eller SvD är ej avdragsgilla. Dock facktidningar som har med verksamheten att göra.

Mobiltelefon samt bredband är 50 % avdragsgillt. Vi har haft olika sätt att se på detta genom åren. Men i och med att förhållandena ändras har även vi ändrat vårt sätt att bedöma vad som är avdragsgillt. Nu för tiden ingår ju även kostnad för Blocket- annons,  SL-resor, appar o.d., så då är det oftast mera förmånligt och motiverat att ta 50% av den totala kostnaden. Fakturorna måste stå i ditt namn annars är de ej avdragsgilla.

Fast hemtelefon är ej avdragsgillt, om man ej kan påvisa särskilda skäl för visst procentuellt avdrag.

TV-licens är ej avdragsgillt.

Instrument- och företagsförsäkring är avdragsgillt.

Medlemsavgifter och fackavgifter är ej avdragsgilla.

Serviceavgifter som härrör till verksamheten är avdragsgilla.

Scenkläder, smink och hårvård är ej avdragsgillt.

Enbart skyddskläder som härrör till verksamheten är avdragsgillt. Inga träningskläder etc.

Hälsovård, massage, naprapat, yoga, bad, träning etc är ej avdragsgillt för dig som har enskild firma eller handelsbolag. Om du bedriver din verksamhet i aktiebolagsform är dessa kostnader för det mesta avdragsgilla. Dessa kostnader är endast avdragsgilla i enskild firma och handelsbolag i de fall då en läkare anställd av Landstinget har skrivit intyg och upprättat en behandlingsplan.

Vid inkasso tar vi med hela kostnaden. Bifoga dock alltid originalfakturan bakom inkassobetalningen annars går du miste om momsen.

Räkna om utländska kvitton/ fakturor till svensk valuta.

Skriv på dina utländska kvitton/ fakturor vad det är du har köpt in för att ej gå miste om att få dra av kostnaden i bolaget då det ibland kan vara svårt att tyda vissa språk.

Traktamente; syfte, datum och klockslag måste tydligt framgå när du har rest och när du har kommit åter. Om ingen info tydligt framgår tar vi upp enbart 1 dygn som schablon. Fyll gärna i vår mall för traktamenten och bifoga den tillsammans med övriga kvitton och fakturor.

Om du har skrivit fel moms på din kundfaktura rättar vi den om den är för låg.

Glasögon, linser, A- kassa och CSN är ej avdragsgillt.

Välgörenhet är ej avdragsgillt.

Inventarielistan får ej vara underskiven av kunden själv utan måste verifieras av utomstående person.

Trängselskatt är avdragsgill om fakturan står i kundens namn.