Uppmaning till alla musiker: Gå med i a-kassan senast 31/3!

Viktig information till alla som jobbar med musik och nu står utan inkomst med anledning av covid-19. Gå med i a-kassan (och facket) idag 31/3. Går man med i mars så räknas medlemskapet för hela mars och med de nya reglerna kommer varje månad att motsvara 4 månaders kvalificeringstid.

– Många musiker hör av sig om inställda gig och uteblivna gager. Vi driver på regeringen för att förbättra villkoren så att a-kassan ska fungera även för musiker. Nu har regeringen presenterat ett antal förbättringar i a-kassan som kan gynna våra medlemmar, säger Mattias Qvarsell, avtalssekreterare Musikerförbundet.

Musikerförbundet har lämnat ett antal förslag till regeringen på åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för oss som jobbar i musikbranschen. Vi återkommer med en redogörelse utifrån regeringens hittills meddelade beslut.

Det viktigaste budskapet nu är att du som ännu inte är med i a-kassan får tillgodoräkna dig hela mars om du går med senast 31 mars.
www.musikerforbundet.se