Inlämning av 2023 års bokföringsmaterial

Nu är det hög tid att lämna in den sista bokföringen för år 2023 till oss.

Vissa av er som har er enskilda firma hos oss ska redovisa in momsen till Skatteverket senast den 26 februari, och vi har innan jul skickat ut påminnelse till er som berörs av detta. Välkomna in med ert material!