Våra tjänster

  • PALMÉR REDOVISNING AB
  • Bokslut och årsredovisning
  • Bildande av bolag
  • Redovisning
  • Kontakter med myndigheter
  • Lönehantering
  • Deklaration
Kent

Vi har klienter inom alla verksamhetsområden, men besitter även specialkompetens inom kultursektorn då många av våra klienter är musiker, artister, konstnärer, skådespelare.

Jag och mina medarbetare vill förenkla för dig och ge dig all den hjälp och service som du behöver när det gäller din bokföring och/ eller start av nytt bolag.

Vi har även specialistkunnande om du behöver hjälp med frågor rörande juridik, avtal, pensions- och pengaplacering.

Vårt mål är att du ska kunna lägga energin på din verksamhet, och att vi ska avlasta dig det mesta av det administrativa arbetet.

Kent Liljefjäll
VD och ägare