Posta deklarationer

På förekommen anledning: tänk på att alltid skriva ut fullständig adress till oss på kuvertet när ni postar deklarationer och annat.

Vi har nu fått in ett flertal brev där vårt företagsnamn inte framgår, vilket försvårar postens utlämningsarbete.

Fullständig adress är:

Palmér Redovisning AB
Olof Palmes Gata 20 B
111 37 Stockholm