Faktura

En faktura ska utställas när man ska ha betalt för utfört uppdrag och ska innehålla följande:

 1. Datum för utfärdande av fakturan
 2. Fakturanummer (i kronologisk ordning)
 3. Säljarens momsregistreringsnummer
 4. Köparens momsregistreringsnummer om köparen är skattskyldig för förvärvet
 5. Varornas mängd och art eller tjänstens omfattning och art
 6. Datum för varuleverans eller utfärdandet av tjänsten, eller betalningsdag för förskott eller aconto
 7. Beskattningsunderlaget för varje skattesats
 8. Mervärdesskattesats i procent (moms i %)
 9. Mervärdesskatt i kronor som ska betalas (moms i kr)
 10. Fakturans förfallodatum till betalning
 11. Vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i ML eller i mervärdesskattedirektivet eller annan uppgift om undantaget från skatteplikt
 12. Om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet”

Tips! På vår hemsida lgpalmer.se, under fliken ”Mallar”, finns en fakturamall för fri användning om du inte vill lägga pengar på ett eget faktureringsprogram.