Sjuk- och hälsovård

Avdrag får göras för:

  • företagshälsovård
  • vaccinationer som behövs i din verksamhet
  • utgifter för arbetslivsinriktad rehabilitering och förebyggande behandling om åtgärderna syftar till att du ska kunna fortsätta ditt arbete
  • utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel utomlands, om du blir sjuk när du arbetar utomlands.

Om du bedriver verksamhet i aktiebolagsform kan avdrag även göras för motion och friskvård, exempelvis gym-kort, massage etc. Aktiebolaget är då arbetsgivare och har rätt att göra avdrag för dessa kostnader för anställd personal. Ett krav är dock att alla anställda erbjuds samma förmåner.

Det gäller däremot inte för dig som bedriver enskild firma eller handelsbolag, eftersom du då inte anses vara anställd. Utgifter för friskvård som ingår som ett led i arbetslivsinriktad rehabilitering kan däremot dras av som sjuk- och hälsovård.

Oavsett vilken bolagsform du bedriver får du inte göra avdrag för utgifter för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, patientavgifter och liknande eftersom det räknas som privata levnadskostnader. Normalt kan du inte heller göra avdrag för privat hälso- och sjukvård eller tandvård. Det är bara om du inte omfattas av den offentligt finansierade vården som sådana utgifter får dras av.