Olika företagsformer

Vi får ofta förfrågan från våra kunder vilken företagsform som passar dem bäst. Och det kan vara många olika saker som spelar in vilken form man ska välja. Nedan har vi listat de olika alternativ som kan vara aktuella, och försökt att förklara för- och nackdelar med dem. Det som det i 95 procent av fallen gäller är om man ska bedriva sin verksamhet i enskild firma eller aktiebolag, så det är därför som vi går in lite mera i detalj på dessa företagsformer.

Enskild firma

Den vanligaste formen, när man startar en verksamhet, är enskild firma. Den kräver inget kapitaltillskott och den går snabbt att registrera. Man skickar in en ansökan om FA-skatt till skatteverket (FA-skatt innebär att man kan både fakturera med F-skatt och ha vanlig lön med A-skatt).

Fördel
*Snabbt och lätt att starta
*Ingen avgift vid uppstart
*Enkel och billig administration
*Man behöver inte vara så noga med att skilja mellan privata och ”firmans” pengar

Nackdel
*Svårt att bygga upp kapital eftersom man skattar för skillnaden mellan intäkter och kostnader, och därför har svårt att välja att låta pengarna vara kvar i företaget. Man kan sätta av
till periodiseringsfond eller expansionsfond, men detta avråder vi i de allra flesta fall till. Se avsnittet under ”periodiseringsfond”!
*Banker, Försäkringskassan och hyresvärdar har svårt att förstå vilka pengar man ”tar ut” från företaget.
*Svårt att få göra avdrag för personalkostnader i form av friskvård, gym o.d. Se avsnittet om ”friskvård”!
*Svårt att veta skatteeffekten på en vinst, eftersom den ”läggs ovanpå” övriga inkomster och utgifter som man har. Då blir det en marginaleffekt som kan innebära att man kan betala väldigt
mycket i skatt på vinsten

Handelsbolag

Handelsbolag fungerar nästan på samma sätt som en enskild firma, fast det är två eller flera delägare. Den stora skillnaden är att ett handelsbolag är en egen juridisk person, d.v.s. handelsbolaget har ett eget organisationsnummer. Det är ofta ett bra sätt att ha som en administrativ enhet för t.ex. en musikgrupp som har gemensamma intäkter och kostnader. Man tar in dessa i handelsbolaget och fördelar dem på respektive medlem. Det kan också vara ett bra sätt för 2 makar som bedriver verksamhet. Även om de äger 50 procent vardera kan de fördela vinsten på det sätt som är maximalt bäst för familjen. Handelsbolag ska registreras hos Bolagsverket, som tar en avgift för detta. Därefter ska man ansöka om F-skatt hos skatteverket. Det är dock inte handelsbolaget som skattar för vinsten – det gör delägarna. Handelsbolaget betalar däremot in momsen till skatteverket.

Aktiebolag

När man har hållt på ett tag med sin verksamhet kan det vara läge att gå över till aktiebolag. Vi brukar säga att när man har nått en årlig omsättning på omkring en halv miljon kronor kan det vara dags att börja fundera på aktiebolag. Orsaken är att vi räknar med att vid lägre omsättning förbrukar man överskottet till konsumtion och då är det faktiskt lite lägre skatt att ha enskild firma.

Fördel
*Man kan bygga upp kapital i bolaget. Man väljer att ta ut den lön som man behöver – resten kan stå kvar i aktiebolaget, som skattar 22 procent på vinsten. Överskottet kan placeras i fonder o.d.
och på det viset växa vidare i företaget.
*Avdrag för alla former av personalkostnader, såsom friskvård och gym, förfriskningar, personalfester, arbetskläder (OBS ej scenkläder, utan skyddskläder), julgåvor, jubileumsgåvor.
*Lättare att förklara för banker, Försäkringskassan och hyresvärdar vilken lön man har.
*Ansvarsbegränsning. Det ”enda” man kan förlora vid dåliga affärer är satsat kapital. I de flesta fall innebär det aktiekapitalet på 100.000:-. Alla större riskprojekt bör bedrivas i aktiebolagsform för att undvika att man blir privat betalningsskyldig resten av livet om det skulle gå dåligt.
* Man kan hyra ut en del av sin bostad till aktiebolaget till marknadsmässig hyra. Aktiebolaget drar då av kostnaden i sin bokföring och man själv får skatta för uthyrning av lokal.
*Man kan fördela lönen mellan makar så att båda tjänar maximalt ”bra” sett ur en familjesynpunkt.

Nackdel
*
Mycket regler och formalia jämfört med enskild firma.
*Kostar att starta upp hos Bolagsverket.
*Betydligt dyrare administration. Vi räknar med att det kostar omkring 3 gånger så mycket jämfört med enskild firma.
*Man måste vara noga med att skilja på företagets och sina egna pengar, eftersom man inte får låna pengar från sitt eget aktiebolag.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är det vanligaste vid mera ”löst” sammansatta grupper – idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar o.s.v. Det förekommer även inom andra branscher, och till skillnad från t.ex. handelsbolag behöver man inte anmäla in- och utträde av medlemmar. Ansvariga för verksamheten är en styrelse.

Ideell förening

En ideell förening har inte som mål att ge något överskott till medlemmarna, utan det är, som namnet säger en ideell tanke bakom.