Hur beskattas jag om jag spelar utomlands?

Vid spelningar utomlands är regelverket väldigt komplicerat. Varje land har olika regler beroende på vilken tjänst det gäller, t.ex. om du har spelat inför publik eller sålt en komposition.

Att tänka på vid fakturering till andra länder:

  • Ibland drar det mottagande landet skatt från fakturabeloppet, vilket gör att erhållen ersättning blir lägre. Exempelvis gör Norge ett skatteavdrag på 15 procent. Det är då viktigt att du begär ett kvitto från landets skattemyndighet för att senare kunna yrka avräkning på den utländska skatten mot den svenska skatten i din deklaration.
  • Ta reda på vad som gäller angående sociala avgifter.
  • Tänk även på att ange mottagarens VAT-nummer på fakturan och glöm heller inte att lämna in en periodisk sammanställning till oss, i de fall då fakturering görs till annat EU-land. Se mer information under rubrikerna Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) och Periodisk sammanställning.

Sexmånadersregeln

Som bosatt i Sverige kan man bli befriad från skatt i Sverige enligt sexmånadersregeln. Det innebär att om man som artist/musiker jobbar utomlands i sex månader eller längre och det land man uppträder i har beskattat inkomsten, kan man bli befriad från skatt i Sverige. Perioden kan stäcka sig över årsskiftet och kortare uppehåll påverkar inte hur reglerna tillämpas. Med kortare uppehåll menas sex dagar per månad som kan läggas ihop och tas ut när som helst under perioden utom som inledning eller avslutning av anställningen. Under ett anställningsår får den anställde totalt sett vistas i Sverige i högst 72 dagar (12 x 6) för att sexmånadersregeln ska gälla.

Vår ambition är att alltid kunna ge så rätt information som möjligt om detta, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.