Scenkläder

När det gäller musiker och artister kommer ofta frågan om avdrag för scenkläder upp.

Man får aldrig göra avdrag för scenkläder, om man inte kan visa att det är en form av fantastikläder, typ clownkläder.