Vilka regler gäller för ersättning från Försäkringskassan?

Jag har enskild firma. Hur mycket får jag från Försäkringskassan om jag blir sjuk eller ska vara föräldraledig?

Om man bedriver sin verksamhet i enskild firma är huvudregeln att Försäkringskassan tar snittet av de tre senaste deklarationernas överskott. Uträkningen blir olika beroende på om man ska beräkna sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller ersättning för vård av barn-dagar (VAB). På Försäkringskassans hemsida finns en bra hjälpfunktion för uträkning av detta: www.forsakringskassan.se/privatpers/kassakollen

Det är relativt vanligt att våra kunder vill nå ett s.k. nollresultat för att slippa betala skatt på uppkommen vinst. Observera att det även för med sig en sämre ersättning för SGI, VAB, pension etc. Ju högre resultat, desto bättre ersättning.

 Jag bedriver min verksamhet i mitt eget aktiebolag. Hur beräknar jag ersättningen från Försäkringskassan?

Om man har aktiebolag och ska ha ersättning från Försäkringskassan beräknas ersättningen på de senaste 12 månadernas löner.  Alternativet är man kan grunda ersättningen på det senaste kalenderåret, vilket kan vara aktuellt om man t.ex. ska ha barn i mars och inte orkar jobba de sista månaderna. Då ska man inte förlora på att snittet beräknas på de sista tolv månaderna, utan då kan man räkna på det senaste kalenderåret.

Uträkningen per dag för SGI och VAB blir på exakt samma sätt som för enskild firma.