Måste jag dra av skatt för lön till utländska artister, s.k. A-SINK?

Om du betalar ut ersättning till artist eller artistföretag ska du göra avdrag för betalning av mottagarens särskilda inkomstskatt med 15 procent. Du är också skyldig att betala in skatten till skatteverket i Sverige senast den 12:e i månaden efter att du har betalt ut lönen.

Hur redovisar jag detta till skatteverket?

Du redovisar detta i en vanlig skattedeklaration på samma sätt som för övriga anställda. Om du inte är registrerad som arbetsgivare måste du göra det genom att fylla i blankett SKV 4620 på Skatteverkets hemsida. Om du tycker att det är krångligt, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Dessutom ska du fylla i blanketten ”Registreringsanmälan för utomlands bosatta artister”, SKV3705. Anmälan kan även göras via storforetagsregionen@skatteverket.se eller på telefonnummer 010 – 578 71 46.

Måste jag lämna kontrolluppgift på utbetald utländsk lön och avdragen A- SINK?

A-SINK är en definitiv skatt, vilket betyder att den som får lön och avdragen skatt enligt detta inte behöver lämna in någon inkomstdeklaration. Du som betalar ut lön och drar av A-SINK behöver inte skicka in någon kontrolluppgift.