Hur kan jag sänka min redovisningskostnad till er?

Så här gör du om du har enskild firma

 • Vi har inlämningsveckor vid fyra tillfällen per år, se till att lämna in bokföringsmaterialet vid dessa tillfällen.
 • Småkvitton häftas upp på A4-papper, ett kvitto per sida.
 • På resekvitton, exempelvis tåg- och flygresor måste det tydligt anges vilken sträcka som åkts samt syftet med resan.
 • Generellt gäller att, om det inte tydligt framgår av kvittot, skriv en kort förklaring så det går att utläsa vad inköpet avser.
 • Stäm av att alla kundfakturor finns med bland inlämnat material. Om du av någon anledning har makulerat någon faktura och det blir ett glapp i fakturanummerserien, informera oss om detta.
 • Tänk på att även lämna in underlag för ev. traktamenten. Det kan göras löpande under året, efter avslutad resa, eller i samband med årets slut.

Så här gör du om du har aktiebolag och handelsbolag

 • Ta för vana att lämna in bokföringsmaterialet månadsvis, även om ditt företag har kvartals- eller årsmoms. Bokföringen ska hållas så uppdaterad som möjligt.
 • Skriv ut kontoutdrag för månaden och stäm av att bokföringsunderlag till samtliga transaktioner finns bifogade. Sortera gärna underlagen i transaktionsdatumordning, det äldsta underlaget överst.
 • Kontokortsfaktura, stäm av att samtliga kvitton finns med. De kvitton som saknas ses som privata uttag och om dessa inte kommer till rätta bokas kostnaden om som ett löneuttag, där både skatt och sociala avgifter måste betalas från företaget.
 • Småkvitton häftas upp på A4-papper, ett kvitto per sida.
 • Meddela oss månadsvis vilken lön som tas ut från bolaget, så slipper vi fråga om det varje månad.
 • Printa ut e-fakturor och mailkvitton och lämna in i pappersform ihop med övrig bokföring.