Traktamenten

När du lämnar din ordinarie bostad för att göra något som har med företaget att göra, kan du få göra avdrag för de merkostnader som uppkommer i samband med resan; för mat, övernattning och småutgifter – s.k. traktamente. Schablonbeloppet för skattefritt traktamente avseende resor inom Sverige är 240 kronor för en hel dag. För att få dra av för traktamente krävs dock följande:

1) Tjänsteresan måste ske med minst en övernattning. Du kan exempelvis inte dra av något traktamente om du lämnar bostaden klockan 06.00 på morgonen och är hemma igen klockan 23.00 samma dag.

2) Övernattningen måste ligga utanför en radie av 5 mil från ordinarie bostad.

3) Det utbetalda beloppet får inte överstiga schablonbeloppet. Om du betalar ut ett traktamente som överstiger schablonbeloppet ska den överskjutande delen ses som ett löneuttag och beskattas.

När får jag dra av för helt respektive halvt traktamente?

Det finns två klockslag som avgör om man får dra av för helt eller halvt traktamente. Den dagen som man åker iväg, avresedagen, är det klockan 12.00 på förmiddagen som avgör. Åker man innan klockan 12.00 får man dra av ett helt traktamente. Åker man efter 12.00 får man bara dra av för ett halvt traktamente.  Den dag som man kommer hem, hemkomstdagen, är det klockan 19.00 som gäller. Om man kommer hem innan klockan 19.00 får man bara dra av halva traktamentesbeloppet och kommer man hem efter klockan 19.00 får man dra av hela traktamentesbeloppet. Utöver detta kan man få dra av ett halvt traktamentesbelopp för att man sover över hos en kompis, även om man inte betalar något.

Från vilken tidpunkt beräknar jag avresa respektive hemkomst?

Det är när du lämnar och kommer hem till din bostad som avgör om det blir helt eller halvt traktamente.

Kan man få traktamente även om man åker utomlands?

Du får dra av för traktamenten även om man åker utomlands. Reglerna för klockslag är exakt desamma, beloppen är dock inte samma som i Sverige utan olika beroende på till vilket land du reser.

Hur redovisar jag mina traktamenten?

På vår hemsida, lgpalmer.se, finns en ”traktamentes-lathund” som du enkelt fyller i och bifogar till din bokföring. Du hittar den genom att klicka på länken Mallar och väljer därefter Traktamente- och milersättningsmall.