Inventarier

När du startar ett företag (aktiebolag, enskild firma, handelsbolag) kan du ”köpa in” privat ägda inventarier i företaget. Skriv en förteckning över vilka inventarier det gäller och ta upp dem till ett rimligt marknadsvärde (motsvarande hur mycket du skulle kunna sälja dem för på Blocket t.ex.). Observera att om du tidigare har skrivit av en inventarie i din privata deklaration, så måste du räkna bort den totala avskrivningen från marknadsvärdet.

Vad kan jag ta in i företaget?

Allt som du anser att du behöver för att kunna få intäkter: Instrument, verktyg, datorer, sladdar, fackböcker, noter m.m.

Det innebär att det blir en ganska stor engångskostnad under företagets första år, vilket drar ner resultatet och skatten.

Tänk på att när du tar in inventarierna i företaget så gäller inte hemförsäkringen. Det kan då vara bra att teckna en speciell företagsförsäkring för dessa.