Periodisk sammanställning

Är du momsregistrerad företagare och säljer varor eller vissa tjänster till företag i andra EU-länder ska du lämna uppgifter om försäljningen i en s.k. periodisk sammanställning. För att kunna lämna en korrekt sammanställning behöver du bl.a. köparens momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Detta nummer är även viktigt att du anger på fakturan tillsammans med ditt eget momsregistreringsnummer.

Om du har fakturerat en köpare vid flera tillfällen under en och samma redovisningsperiod ska du endast ange VAT-numret på en rad i den periodiska samman­ställning samt skriva in det sammanlagda värdet av varuleveranser och tjänster. Detta innebär att om du sålt både varor och tjänster till samma kund så ska detta redovisas på samma rad. Försäljningen ska redovisas i SEK.

Om den periodiska sammanställningen kommer in för sent till Skatteverket riskerar du att få betala en förseningsavgift på 1 250 kronor.