Lokal i bostad

Om du bedriver din verksamhet i företagsform kan du få göra avdrag för att du jobbar hemma. Om du har en enskild firma eller ett handelsbolag får du dra av de faktiska kostnader som du har för din verksamhet. Kravet är att du bor så pass stort så att du kan motivera att du p.g.a. din verksamhet har ett större boende än annars.

För att du ska kunna få dra av för lokal i hemmet måste det vara ett helt separat rum – inte en enda privat sak får finnas, som t.ex. gästsäng och liknande. Helst bör det också vara separat ingång. Kraven för att få godkänt för lokal i hemmet är ganska stränga.

Exempel: Inte särskilt inrättat rum.

Stella driver en bokföringsbyrå och använder ett av rummen i hennes trerumslägenhet som kontor. Rummet är möblerat med skrivbord, skåp och bokhyllor med mera och används bara som kontor.

Även om Stella har ett behov av arbetsrummet så anses det inte avskilt på ett sådant sätt att det inte längre ingår i bostadsutrymmena.

Rummet är inte heller inrett på ett sådant sätt att hon inte kunnat använda det för bostadsändamål. Hennes arbetsrum är inte en särskilt inrättad del av bostaden.

Avdrag om arbetsrummet inte är en särskilt inrättad del

Exempel: Särskilt inrättat rum

Jacob har en målarateljé i sin bostadsrätt där han bedriver konstnärsverksamhet. Ateljén ligger i ett rum som är helt avskilt från övriga rum i lägenheten och har egen ingång genom en dörr direkt från trapphuset.

Han har inrett rummet med skåp för material, ritnings- och akvarell­skåp, ett arbetsbord för färger, penslar med mera, ett större staffli, två arbetsstolar, en sittsoffa för besökande och en hylla för konst­litteratur.

Rummet har även installerats med särskilda lysrör för att få rätt belysning.

Nymålade oljemålmålningar står för torkning i flera dagar för att inte sprida målarlukt i resten av bostaden. Många av färgerna som Jacob använder är giftiga och arbetet måste därför ibland ske vid öppet fönster. Ateljén anses inte kunna användas för något annat än som målarverkstad och anses därför vara en särskilt inrättad del av bostaden. Övriga rum i lägenheten har egen ingång genom en dörr direkt från trapphuset.

Vad krävs för att jag ska kunna få dra av lokal i hemmet?

Schablonbelopp

Om inte kraven på separat utrymme uppfylls kan man ändå få dra av 4 000 kronor per år som schablon för lägenhet, och 2 000 kronor per år som schablon för villa.

Vad gäller för aktiebolag?

Om man har ett aktiebolag kan man hyra ut en del av sin bostad som lokal åt aktiebolaget. Man kan då ta den aktuella marknadshyran i området genom att stämma av vad andra företag med liknande verksamhet betalar per kvadratmeter i området. Men observera att man i sin privata deklaration då måste ta upp hyran som en hyresintäkt, med avdrag för de faktiska kostnader som man har för detta.