Varför kostar det mer i år än förra året trots att jag har fakturerat mindre i år?

Vår kostnad baserar sig på den tid som vi lägger ner på bokföring, bokslut och deklaration. Den har ingenting att göra med hur mycket du har fakturerat. Det tar lika lång tid att ta hand om ett kvitto på 20:- som en faktura på 150.000:-.
Så vårt råd är att du skippar småkvitton under 25:- – de kostar mer än vad du får ut i minskad skatt. Sedan har det ju naturligtvis stor betydelse i vilken ordning papper lämnas till oss, och om det gång på gång kommer in ”glömda” kvitton som måste läggas till bokföringen. Så se till att du hela tiden har full koll på dina kvitton och fakturor när du lämnar till oss.