Hur vill ni ha mina kvitton och fakturor?

Så här gör du om du har enskild firma

Alla småkvitton ska nitas upp på en A4-sida – ett kvitto per sida. Om det är flera kvitton av samma sort (t.ex. 3 taxikvitton) kan du sätta dem på samma sida. Det viktiga är att du får plats att skriva vart du har åkt och syftet med resan. Generellt gäller att, om det inte klart framgår av kvittot, så skriver du en kort förklaring så att vi vet vad detta är. Sätt in papperen i en pärm – inga flikar eller register behövs för vår skull. Och den kronologiska ordningen är inte så viktig – det viktiga är att det är ordning så att man kan se vad kvittona/fakturorna gäller. Det är dock bra om du sätter dina egna fakturor först i kronologisk ordning. Vi får då en snabb överblick vad du har gjort och kan därför bättre bedöma vilka avdrag som är OK.

Så här gör du om du har aktiebolag och handelsbolag

Samma princip för småkvitton som för enskild firma. Däremot är det noga att man kan spåra insättningar och uttag på bankkontot. Så om vi inte har tillgång till företagets bankkonto på nätet, måste du bifoga kontoutdrag från banken. Om det inte finns kvitton eller fakturor för uttag som är gjorda på bankkontot bokas de som eget uttag. När det gäller aktiebolag innebär det att vi måste boka detta som ett löneuttag, vilket blir dyrt eftersom det innebär att både skatt och soc-avgifter måste betalas på uttaget.