Periodiseringsfond

Periodiseringsfond är ett sätt att skjuta upp del av vinstskatten några år. I enskild firma och handelsbolag kan man skjuta upp 30 procent av vinsten i högst 6 år framåt och för aktiebolag 25 procent av vinsten i 6 år. När de 6 åren har passerat måste periodiseringsfonden återföras, som senast, och tas upp till beskattning. Man blir alltså inte av med ”problemet”, utan skjuter det framför sig.

Vad är det för mening med att sätta av till periodiseringsfond?

Tanken med avsättning till periodiseringsfond är att utjämna inkomsterna mellan bra och dåliga år. Det är ett sätt att se till att man inte betalar för hög procentuell skatt, marginalskatt, de år då man tjänar väldigt mycket i enskild firma och handelsbolag. Detta kräver en god planering och disciplin så att man inte hamnar i en ond cirkel vad gäller skatteskulder. Vår rekommendation är att vara ytterst försiktig med att sätta av till periodiseringsfond i enskild firma och handelsbolag. I aktiebolag är det lite annorlunda, eftersom en avsättning till periodiseringsfond alltid måste innebära att man behåller motsvarande tillgångar i aktiebolaget.